Фирма “ТИМЕКС ЕООД” е създадена през 1994 година и е фамилно дружество.

Основен предмет на дейност е производството и заготовка на билки, горски плодове, подправки и семена.
Произведената от фирмата продукция се използва като суровина във фармацевтичната, хранително- вкусовата и парфюмерийната промишленост. Наши клиенти са фирми вносители и производители от съответните браншове в Германия, Англия, Швейцария, Австрия и др. За някои от диворастящите билки и горски плодове фирмата разполага със сертификат за био продукти , който се актуализира всяка година.

За нуждите на своята дейност през 2008 г. фирмата изгради собствена производствена и складова база в гр.Брезник на 40 км. от София. Общата застроена площ на базата е 2000 кв.м. и отговаря на всички санитаро-хигиенни норми и на нормите за условия на труд.